Informace k GDPR

Obecní knihovna Borotín, ev.č.4624/2002, Borotín č.200, 679 37  Borotín bude ke dni 25.května

2018, tedy ke dni  nabytí  účinnosti nařízeníEvropského parlamentu a Rady  (EU) 2016/679

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a  volném pohybu těchto

údajů a také o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen "Nařízení") GDPR, disponovat potřebným

zajištěním pro podporu splnění požadavků kladených Nařízením na správce a zpracovatele

osobních údajů. 


GDPR sešit.pdf