Historie knihovny v Borotíně

10.11.2016 13:50

Z historie knihovny.

V obci Borotín vznikla Veřejná obecní knihovna bezplatným převzetím svazků zábavné četby ze spolkové knihovny Dobrovolného hasičského sboru,Sokola a Orla.

Dne 22.června 1919 byl přijat zákon č.430/19 Sb.,na základě kterého byly zřizovány Veřejné obecní knihovny ve městech i na vesnicích.Tehdy byl knihovníkem tajemník obce pan František Dokoupil.V době I.republiky i ve II.světové válce se knihy půjčovaly podle paní Milady Tylšarové č.p.165 a jejích vzpomímek. Z dětství si pamatuje,že jim dětem domů nosil tatínek pan Sedlák Karel č.p.134 knížky již ve 30tých letech 20.století.

Po válce byl knihovníkem p.Karel Křivinka,který za svou práci s dospělými i dětmi byl mnohokrát oceněn.Z této doby se zachovala řada fotografií.V té době byla khihovna v budově školy.
Paní Milena Tylšarová půjčovala knihy v budově Hasičské zbrojnice,odkud se knihovna přestěhovala do prostor  Obecního úřadu č.p.200 až do r.2012.Do upravené místnosti byly zakoupeny nové regály,vyřazeny staré knihy a nové obalené knihy byly označeny nápisy a inventárními čísly.Pracovala v knihovně déle jak 20 let.